Kontakta Långareds Hembygdsförening
Brev & Telefon
Du hittar adresser samt telefonnummer till ansvariga i föreningen längre ner på denna sida.

Email
Vi har tre olika emailadresser:
Du kan använda detta formulär för att få kontakt:

Ditt meddelande:


Ditt namn:


Din emailadress:


Föreningens representanter

Ordförande
Ingela Lindahl 0706-540512
Östra Antenvägen 128 Espenäs
441 91 Alingsås

Vice ordförande
Barbro Svensson 0730-45 46 01

Kassör och Medlemsfrågor
Ingemar Thorén 0706-980190
Vangshedsvägen 93 Ulvarås,
441 91 Alingsås

Sekreterare
Mats Björklund 0739-662524

Samtliga styrelseledamöter
Ordinarie
Inge Josefsson,
Berit Perhamn,
Erik Fristedt,
Henry Aronsson
Suppleanter
Kerstin Kristensson,
Ninja Winghav,
Britt-Marie Andreasson

Styrelsen sammanträder andra måndagen i varje månad. Skicka frågor och idéer via eller ring vår ordförande.

BankGiro: 313-9136
PlusGiro: 17 88 29-8

Hembygdsgården i Ruus
Örtagården
Ingela Lindahl* 0706-540512
Bakstugan
Kerstin Kristensson* 0723-162416
Britt-Marie Lindgren,
Britt-Marie Svensson
Ruuskommittén
Göran Svensson*,
Inge Josefsson,
Lennart Karlsson,
Inger Johansson,
Harry Eriksson,
Lars-Erik Kallkopf,
Lars-Inge Ahlberg,
Daniel Nylén,
Harald Lennartsson,
Johan Karlson,
Erik Hallbäck,
Åsa Wirgonsson

Kommittén för Öppet hus i Ruus
Barbro Svensson*,
Andreas Ahlning,
Niklas Levinsson,
Daniel Nylén,
Stefan Ahlning,
Åsa Wirgonsson,
Styrelsen

Sandhult
Eva Karlsson*,
Lille-Mor Skoglund-Andersson,
Erik Aronsson,
Berit Larsson,
Marina Mattson,
Marie Johansson

Kartås
Barbro Svensson*,
Arne Johansson,
Berit Perhamn

Programkommittén
Ingemar Thorén*,
Berit Perhamn,
Irene Wängvik,
Lille-Mor Skoglund-Andersson

Serveringskommittén
Inga-Lill Carlsson*,
Britt Johansson,
Ann Cathrin Lundgren Larsson

Ombud Västergötlands hembygdsförbund
Erik Fristedt,
Mats Björklund,
Göran Svensson,
Berit Perhamn,
Åsa Wirgonsson suppleant

Valberedning
Styrelsen

Hemsidan
Katarina Knutsson

*sammankallande

 
MENY
Längst upp på sidan