Torp och gårdar som funnits i Långaredsbygden
I samband med de torpvandringar vi haft har föreningen samlat på sig fakta om några av de torp och gårdar som funnits i bygden. Denna information går att hitta på skyltar på de flesta av platserna.

Torp och gårdar på denna sida:
Dalen
Lhf torp-inventeringsnummer: 1
Undantagsstuga under Djurgården från 1867 till 1914, då den revs. Sista boende var Britta Stina Andersdotter-Sjöberg.
Djurgården
Lhf torp-inventeringsnummer: 2
Torp under Holmängen sedan 1825. Den fina valvkällaren är från 1870-talet.
Porten
Lhf torp-inventeringsnummer: 3
Torp under Holmängen sedan mitten av 1700-talet. Sista ägaren efter fem generationer var Annie Johansson som dog 1975.
Västerhagen
Lhf torp-inventeringsnummer: 4
Torp under Holmängen sedan 1840-talet. Sista boende var Anna-Stina Larsdotter som dog 1871. En källare utan tak finns kvar.
Portedalen
Lhf torp-inventeringsnummer: 5
Backstuga under Ruus sedan 1851. Sista boende här var Anna Pettersdotter som dog 1908. Stugan flyttades till Lerbäcken 1897 och vidare till Nästebäcken 1909. En källare utan tak finns kvar. Stuggrund ca 40 meter mot sydväst.
Backstuga under Lerbäcken
Lhf torp-inventeringsnummer: 6
Backstuga 1897-1909. Anna Pettersdotter och hennes stuga flyttades hit från Portedalen. Efter hennes död 1908 flyttades stugan till Nästebäcken. Anna vävde huvuddukar till bykvinnorna.
Vittenberg (Vitamaa)
Lhf torp-inventeringsnummer: 7
Torp under Lerbäcken, Långareds socken, kallat Vitamaa. Uppfört på 1860-talet. Sista boende var strykerskan Augusta (Andersdotter) Blomqvist som flyttade 1907. En källare utan tak finns kvar.
Gamla Vittenberg
Lhf torp-inventeringsnummer: 8
Torp under Ruus, Långareds socken, kallat gamla Vittenberg. Torp i fyra generationer sedan mitten av 1700-talet. Sista boende var pigan Hedda Gustafsdotter på 1860-talet.
Björkås
Lhf torp-inventeringsnummer: 9
Torp sedan 1840-talet, under Upplo egendom. Sista boende var Johannes Andreasson som dog 1918. En igenrasad källare finns kvar.
Alehagen
Lhf torp-inventeringsnummer: 10
Torp under Sävekärr, Långareds socken. Har funnits sedan 1850-talet. Sista boende var Helena Nilsdotter, som dog 1912, 95 år gammal. En igenrasad källare finns kvar.
Nästebäcken 1
Lhf torp-inventeringsnummer: 11
Torp under V. Mölnemad, Långareds socken. Har funnits sedan början av 1800-talet.
Aspedalen
Lhf torp-inventeringsnummer: 12
Torp under Östäng, Långareds socken. Har funnits sedan 1820-talet. En av ägarna var Aron Andersson ( 1877 - 1942 ), som var den första brevbäraren på linjen Gräfsnäs - Östäng när järnvägen kom år 1900. Brodern Janne Eriksson byggde ny stuga och ladugård några hundra meter västerut omkring år 1900.
Björkelund (Berget)
Lhf torp-inventeringsnummer: 13
Torp under Frishulan, kallat Berget, Långareds socken. Har funnits sedan 1860-talet. Friköpt av John Johansson ( John i Berget ) på 1950-talet.
Lerbäcken
Lhf torp-inventeringsnummer: 14
Gård under Holmängen sedan början av 1700-talet. Gården friköpt på 1850-talet.
Högekulle (Stampa)
Lhf torp-inventeringsnummer: 15
Torp under Ö. Mölnemad, kallat Stampa, Långareds socken. Har funnits sedan 1830-talet.
Nästebäcken 2
Lhf torp-inventeringsnummer: 16
Backstuga under V. Mölnemad, Långareds socken. Stugan flyttades hit från Portedalen 1908. Anna Johansson ( 1859 - 1932 ) var väverska och sveperska i bygden.
Lodalen (Björklunds, Mölnemad stom)
Lhf torp-inventeringsnummer: 17
Soldattorp No 321, under Mölnemad, Långareds socken.
I slutet av 1600-talet infördes ett system i Sverige "indelningsverket" som innebar att varje rote i socknen skulle hålla med en soldat och förse honom med årslön, bostad och kläder. Bostaden skulle bestå av ett torp med åker och äng. (Indelningsverket upphörde för gott år 1901.)
De soldater som hade sitt boende här på soldatstommen hette ofta Möller, Vulkan, Fri, eller Malm. Den siste soldaten hette emellertid Karl August Svantesson Björklund. Han antogs som soldat 1890 och innehade en längd av 1,73 m. Björklund var född i Värmland år 1869 och var gift med Anna Kristina Johansdotter. De hade fyra barn. Soldattorpet revs 1941. Platsen går i folkmun under olika namn: "Björklunds" och "Mölnemad stom".
Såge-Petters
Lhf torp-inventeringsnummer: 18
Backstuga under Västra Mölnemad/Hästhagen (?), Långareds socken.
Den muntliga traditionen förtäljer att sågverksarbetaren Anders Petter Nilsson bodde här i en liten stuga - med specialkonstruerad säng. Hål hade borrats i husväggen varigenom stockar eller närmare bestämt riastakar stuckits in. Plankor hade sedan lagts på dessa instuckna stakar på insidan, som sängbotten. Även utanför huset kunde man se stakarna sticka ut. Enligt uppgift dog Såge-Petter 1905.
Klevan
Lhf torp-inventeringsnummer: 19
Backstuga under Snurrebo.
Stugan fanns här under första halvan av 1800-talet och var hemvist för en f.d. soldat från Tvärslätt, Elias Björk, död 1841. Han bodde här med hustru och barn. Han var gift två gånger. Sista hustrun bodde kvar i stugan 25 år efter Elias' död 1841. Hon slutade sina dagar 1866 och stället upphörde.
Dammen
Lhf torp-inventeringsnummer: 20
Torp under Snurrebo.
Här bodde torparen Karl Larsson med hustru och barn mellan åren 1858 och 1893 (de flyttade sedan till Attholmen). Därefter kom Anders Petter Johansson och hans hustru Alma Paulina hit med sina barn och bodde här fram till 1920-talet, varefter stugan flyttades till Gräfsnäs.
Gatebacken (Nybloms)
Lhf torp-inventeringsnummer: 21
Soldattorp No 320, under Nygård/Hästhagen, Långareds socken.
I slutet av 1600-talet infördes ett system i Sverige, "indelningsverket", som innebar att varje rote i socknen skulle hålla med en soldat och förse honom med årslön, bostad och kläder. Bostaden skulle bestå av ett torp med åker och äng. (Indelningsverket upphörde för gott år 1901.)
Den siste soldaten som bodde här var Janne Johansson Nyblom. Han kom hit 1886, gifte sig med Augusta Andersdotter från en gård här i närheten och fick sonen Oskar Linus Nyblom. Efter soldattidens upphörande bodde familjen kvar. Janne bröt bland annat upp mark för nyodling. Stället kom i folkmun att kallas Nybloms.
Fritorp
Lhf torp-inventeringsnummer: 22
Backstuga under Frishulan, Långareds socken.
När soldaten Johannes Fri på soldatstommen Lodalen fick avsked 1866 fick han och familjen (hustru Christina och tre minderåriga barn) lämna sitt hem och flytta hit. Efter åtta år i backstugan dog hustrun Christina i TBC. Ett par år senare finns ingen av dem längre kvar här. Den före detta soldaten återfinns senare som "Fris-Kristinas" man i en backstuga på Loo Nedergård.
Inget finns kvar av backstugan, endast rester av brunnen.
Kartås
Lhf torp-inventeringsnummer: 23
Backstuga under Frishulan, byggd omkring 1870. Renoverad 1977 av Hembygdsföreningen.
Den sista som bodde här var Maja-Stina Karlsdotter, född 1860, död 1935. Stugan byggdes av Maja-Stinas far, Karl Larsson. Han kallades allmänt för Fris-Kalle och var gift med Kristina Larsdotter från Tåbacken i Frishulan. När de bodde som flest inne i stugan (1890) var de åtta personer: Modern Kristina, fadern Fris-Kalle, fem barn mellan 12 och 30 år och ett barnbarn i ett-årsåldern.
Du kan läsa mer på Kartås-sidan.
Tåbacken (Majas kulle)
Lhf torp-inventeringsnummer: 24
Backstuga under Frishulan.
Från 1826 fram till någon gång runt 1840 bodde Lars Andersson och Maja Persdotter här med sina barn. Lars gick under namnet Tå-Lars. Familjen flyttade till Kartås.
Holkakullen
Lhf torp-inventeringsnummer: 25
Här låg förr en Frishulegård på 1/16 mantal.
År 1867 köpte Sven Andersson och hans hustru Britta Andersdotter marken och flyttade hit - och fick fyra barn. Marken såldes dock av bit för bit och Sven for till Amerika 1882. Fem år senare dog hustrun. Gården upphörde 1887.
Åsen (Friskes ås)
Lhf torp-inventeringsnummer: 26
Soldattorp No 301, under Frishulan.
De fyra sista soldaterna på soldatstommen i Frishulan hette Frisk, dock utan att vara släkt med varandra. Den siste av dem - och den siste soldaten som bodde här - var Karl Johansson Frisk. År 1894 flyttade han till Bergstena med sin familj. En välbehållen källare finns kvar.
Roshulan
Lhf torp-inventeringsnummer: 27
Torp under Lommerhall/Stora Loo (idag Loo Gunnagård, Vallen).
Torpet Roshulan fanns på denna plats under 1800-talets första hälft. Området härikring kallas än idag Roshulan.
Gamla Vallen (Övre Vallen)
Lhf torp-inventeringsnummer: 28
Loo Gunnagård, Långareds socken
Gården Vallen, ¼ mantal, uppkom ca 1840 (marken tillhörde tidigare Loo herrgård). Gården var under en tid delad i två hälfter. Det var inte ovanligt förr att en "två-hästarsgård" som denna delades i två delar med vardera 1/8 mantal.
År 1844 flyttade en son (Anders Persson) fram till nuvarande Vallen, en annan son (Andreas Persson) tog vid här på föräldragården. Denna övre del gick sedan ur släkten och hade några olika ägare, alla med namnet Andreas.
1909 återgick Gamla Vallen till släkten och de två delarna kom åter samman. Sista innehavaren här var Andreas Andersson och hans hustru Josefina Andreasdotter och deras sex barn. Sven och Gustaf hette två av barnen. Familjen flyttade fram till "Vägas". En källare finns ännu kvar.
Vallakåten
Lhf torp-inventeringsnummer: 29
1/8 mantal Loo Storegård, Långareds socken
Gård som fanns här under en 20-årsperiod i mitten av 1800-talet med olika ägare. Villkoren var inte de allra bästa. Styv lerjord och problem med grannar och utfartsväg. "Jag kommer inte ut med hvarken folk eller kreatur" skrev en av dem i en stämningsansökan till tinget. Vem av dem som gick under namnet Vallakåten är oklart, men en av de som bodde här hette Jonas. Han byggde upp ett torp på gårdens utmarker. Torpet fick sitt namn uppkallat efter honom: Jonstorp.
I de officiella pappren kallas områdena härikring Wallen (mitten av 1800-talet), i folkmun Ormakulla. En källare finns kvar vid skogskanten.
Rödjan
Lhf torp-inventeringsnummer: 30
Torp under Stora Loo (idag Loo Nedergård), Långared socken
Torpet Rödjan fanns här under första halvan av 1800-talet (1806-1852). Ladugården låg ut mot vägen. De sista som bodde här var Sven Nilsson och hans hustru Johanna Svensdotter. De hade sex barn, två flickor och fyra pojkar. Döttrarna höll sig kvar i trakten. Den ena i Loo, den andra tog tjänst i Gräfsnäs. De fyra sönerna begav sig längre bort, en av dem till Mariestadstrakten, en annan till Stockholm, en tredje till Östersund och en fjärde till Amerika.
Gustavs rastplats
Lhf torp-inventeringsnummer: 31
Här vid Lommerhallsled träffades byborna för olika möten. Även politiska möten hölls här i början av 1900-talet.
Under 1960- och 70-talen återupptog dåvarande ägaren Gustav Fristedt den gamla traditionen genom att årligen anordna stora ekumeniska möten. Han iordningställde rastplatsen bland annat med en kvarsten från Saens kvarn (näraliggande kvarnplats) och återuppreste stenen som ledet förr hängde på.
Roteskolan i Tvärslätt
Lhf torp-inventeringsnummer: 32
Under Tvärslätt, Långareds socken.
Innan Loo skola byggdes 1887 fick de mindre barnen i Trålanda rote samlas på denna plats och få sin undervisning här i en undantagsstuga. De äldre barnen fick gå till Långared. Skolan fanns här under perioden 1875-1887. Lärare i den ambulerande roteskolan var Carl Lundin och Inga-Lotta Svensson.
Knektastommen
Lhf torp-inventeringsnummer: 33
Soldattorp No 302, under Tvärslätt.
Soldatstom för Tvärslätt, Sjötorp och Björnås.
I slutet av 1600-talet infördes ett system i Sverige indelningsverket som innebar att varje rote i socknen skulle hålla med en soldat och förse honom med årslön, bostad och kläder. Bostaden skulle bestå av ett torp med åker och äng. (Indelningsverket upphörde för gott år 1901.) På denna plats har det funnits soldater sedan mitten av 1800-talet. Soldaterna i Tvärslätt hette ofta Björk, Tvär och Slätt. En tidigare soldatstom låg en bit norröver. Den siste soldaten som bodde här var Anton Björnberg, sedermera känd stenhuggare. Han och familjen flyttade härifrån 1892. Huset som var byggt 1854 såldes till Bjärlanda.
Rotens siste soldat var Karl Johan Palm (bodde ej här).
Gamla soldatstommen, Tvärslätt
Lhf torp-inventeringsnummer: 34
En tidigare soldatstom under Tvärslätt, Långareds socken. Sista boende här var avdankade soldaten Andreas Slätt som dog år 1867.
Den senare soldatstommen, "Knektastommen", ligger en bit härifrån närmare stora vägen.
Dumpes
Lhf torp-inventeringsnummer: 35
Backstuga under Tvärslätt, Långareds socken
En gång på 1800-talet bodde här en man som i folkmun kallades Dumpe. Hans hustru hette Lena. Hon kallades allmänt "Dumpes-Lena". De hade tidigare innehaft en av gårdarna i Tvärslätt ("Eliassons") och bodde här i en undantagsstuga (1860-85). Mannen och kvinnan hette Johannes Andersson och Lena Andersdotter.
Tegelbruket vid Blötekärr
Lhf torp-inventeringsnummer: 36
I slutet av 1800-talet börjande östängsbonden Johannes Larsson slå tegel här för hand. Leran var av god kvalitet. Men ganska snart togs verksamheten över av två trålandabröder, Janne och David Carlsson, som skaffade maskiner och utvidgade "Östängs tegelbruk". De drev verksamheten med ångmaskin. Tillverkningen bestod främst av dräneringsrör.
Sadelmakarns
Lhf torp-inventeringsnummer: 37
Gård under Östäng (Gäckelgärde), Långareds socken.
Östäng, som tidigare hette Gäckelgärde, var förr en egen by med egen byordning och med husen liggandes tätt i en klunga. Ett av ställena låg här. Under senare hälften av 1800-talet innehades gården av sadelmakare Anders Karlsson och hans hustru Anna Svensdotter. De hade flera barn. Ett av dem (Johannes) blev som fadern sadelmakare.
Vid sekelskiftet 1900 upphörde gården. Marken köptes upp av Andreas Danielsson i Björnås. Sista boende på stället flyttade 1922. Därefter revs husen.
Arvids
Lhf torp-inventeringsnummer: 38
Gård under Östäng (Gäckelgärde), Långareds socken.
På jordägarnas begäran byttes det gamla gårdsnamnet Gäckelgärde ut mot Östäng i början av 1900-talet. Östäng ansågs vara ett mer välklingande namn. Drivande bakom namnbytet var Arvid Svantesson, innehavare av den gård som en gång låg här. Arvid föddes 1875 och var "vådlig på att skriva". År 1944 flyttade han och hustrun Charlotta till Göteborg. Arvid och "Lotta" var de sista som bodde här. Marken kom att tillhöra Sernestrands, boningshus och ladugård revs.
Larssons (Lagers)
Lhf torp-inventeringsnummer: 39
Gård under Östäng (Gäckelgärde), Långareds socken
Här låg förr, under 1800-talets senare hälft fram till mitten av 1900-talet, en av Östängs gårdar.
I folkmun har stället kallats "Larssons", efter bonden Johannes Larsson från Trålanda. Han gifte sig 1883 med Östängsfödda Sofia Andreasdotter och flyttade hit. De levde och verkade här och fick tio barn. Ett par av "töserna" stannade kvar och arbetade vidare på gården. En av dem gifte sig med Allan Lager, med följd att gården också kallats Lagers.
Marken kom senare att läggas under ett par närbelägna gårdar och huset köptes av en brorson till Johannes (Helmer Larsson) som bodde här en tid med sin Hilma. 1961 slog åskan ner och boningshuset brann. Några år tidigare brann ladugården.
Hagen (Tomta)
Lhf torp-inventeringsnummer: 41
Torp under Flaskhall, i folkmun kallat Tomta. Kyrkoböckerna berättar att här bott folk sedan 1800-talets början, förmodligen dock mycket längre. Den siste var fotografen August Gunnarsson - med egen logotyp och fotoateljé på torpet. Han flyttade från Tomta i början av 1900-talet.
Knektehagen (Jyllings, Möllinga-Jannes)
Lhf torp-inventeringsnummer: 42
Soldattorp No 304, under Trålanda.
I slutet av 1600-talet infördes ett system i Sverige - indelningsverket - som innebar att varje rote i socknen skulle hålla med en soldat och förse honom med årslön, bostad och kläder. Bostaden skulle vara av ett torp med åker och äng. Detta system upphörde för gott 1901.
Alltsedan 1700-talets andra hälft har det funnits soldater på torp No 304, Knektehagen. Den siste soldaten var Svante Kjällgren (död 1899). Torpet blev därefter bostad för Janne och Hanna "Jylling" och deras barn. Stället kom då att kallas Jyllings eller Möllinga-Jannes.
Grip-Annas
Lhf torp-inventeringsnummer: 43
Backstuga under Östäng. Revs på 1930-talet, efter Grip-Annas död.
Soldaten Anders Jonasson Grip på soldattorpet Knektehagen i närheten fick avsked år 1872 - efter att ha uppnått en aktningsvärd ålder av 55 år och "tjänat väl" - och flyttade då hit med sin familj. Hans dotter Anna bodde sedan här. I slutet av sin levnad bodde Grip-Anna "på hemmet" om vintrarna och i stugan under sommarmånaderna.
Hasselkärr
Lhf torp-inventeringsnummer: 44
Här i Hasselkärr finns två torp vars källargrunder ännu kan beskådas.
Hasselkärrstorpen låg under Loo och fick gårdsstatus vid utförsäljningen av Loo Herrgård kring 1840. Siste ägaren av de två ställena var Olof Andersson och hans hustru Margareta Andersdotter. Båda dog i mitten av 1850-talet. Marken köptes sedan upp av Pehr Johansson, Trålanda.
Loocrantzes (Lille Vallans, Valle-Majas)
Lhf torp-inventeringsnummer: 45
Under Loo Gunnagård, Vallen.
Här bodde Andreas Pehrsson "Lille Vallan" och hans hustru Maria Andreasdotter med sonen Anders Petter. Sonen Anders Petter var en av de första i Loo som bedrev högre studier. Han tog namnet Loocrantz och blev sedermera lärare, kantor och orgelbyggare i Alingsås. Andreas dog 1894, 17 år före hustrun, och stället kallades därefter Valle-Majas, senare Loocrantzes.
Fris-Kristinas
Lhf torp-inventeringsnummer: 46
Backstuga under Loo Nedergård. Revs i början av 1930-talet.
Stugan byggdes runt 1890 av f.d. soldaten Johan Fri och hans hustru Kristina Olsdotter. De levde och bodde här tillsammans med sin dotter Emma. År 1904 dog Johan. Änkan Kristina bodde sedan kvar i stugan fram till slutet av 1920-talet. Sina sista år tillbringade Fris-Kristina "på hemmet".
Stora-Stinas
Lhf torp-inventeringsnummer: 47
Backstuga under Loo Gunnagård, Vallen.
Här bodde Kristina Johansdotter, död 1904. Hon kallades Stora-Stina. Vad vi vet är hon den enda som bott här. Hon skulle som barn varit med bland socknens första amerikafarare (1852), men hennes familj (från Petteragår’n) kom aldrig iväg.
Lundqvistes
Lhf torp-inventeringsnummer: 48
Under Loo Nedergård.
Här bodde den mångkunnige Jonas Lundqvist (smed, snickare, urmakare m.m.) med sin hustru Kristina Andersdotter och sina tre barn. Jonas dog 1924 och stället upphörde. Sin smedja hade han nere vid ån. Källaren finns ännu kvar och är väl bevarad.
Plank-Olles
Lhf torp-inventeringsnummer: 49
Backstuga under Tvärslätt.
Olle Jonsson "Plank-Olle" flyttade hit 1855 och bodde här med sin andra hustru Anna Jonsdotter och sina barn.
Slättes
Lhf torp-inventeringsnummer: 50
Backstuga under Tvärslätt.
År 1878 fick 45-årige soldaten Gustav Andersson Slätt på soldatstommen i Tvärslätt avsked från sin tjänst på grund av sjukdom. Han blev tvungen att lämna sin bostad och fick bosätta sig här inne i skogen med hustru och barn. (Slätt dog 1910.)
Grens-Per
Lhf torp-inventeringsnummer: 52
I slutet av 1800-talet fick Per Johansson och hans hustru Maja-Greta Andreasdotter sitt undantag här på denna plats efter att ha innehaft 1/6 mantal Loo No 6/Loo Gunnagård, Långareds socken (Arnolds gård). Källaren finns ännu kvar.
Området runtikring - främst västerom - går under namnet Paradiset.
Paradiset
Lhf torp-inventeringsnummer: 53
I den muntliga traditionen berättas att man sökte skydd häromkring i området när dansken härjade som mest på 1500-talet. Området var så skyddande att man kallade det Paradiset.
Plankebacken
Lhf torp-inventeringsnummer: 56
Plankebacken är ett område på 23/580 mantal Loo Storegård som 1842 inköptes av Olle Jonsson (alias "Plank-Olle") och hans hustru Lena Andersdotter. Lena och "Plank-Olle" flyttade hit från torpet Loo Hage med sina barn. Deras dotter Anna var med bland de första amerikafararna (1852) från Långared socken.
"Plank-Olle" fanns här under en 10-årspeiod, flyttade därefter in till Slättes, i skogen.
Petteragår’n (Pettra Idas stuga)
Lhf torp-inventeringsnummer: 57
Här låg en gård, ¼ mantal Loo Gunnagård, som försvann i slutet av 1800-talet. Den familj som först bodde på gården (1839-1852) planerade att utvandra till Amerika 1852 och skulle vara med bland de första från socknen som for. Familjen kom dock aldrig iväg. Istället för Amerika blev deras nya boendeort Lekåsa.
Gården köptes sedan av Petter Pehrsson, därav namnet Petteragår’n, och fanns här till slutet av 1800-talet. Petters dotter Ida byggde stugan härintill, "Pettra Idas stuga". Stugan har stått där i hundra år, dvs under hela 1900-talet.
Fribergstorpet (Fribergsvråa)
Lhf torp-inventeringsnummer: 60
Torp under Stora Loo.
Hans Friberg var den siste soldaten för Stora Loo på soldatstommen nr 305 Berget åren 1809-17. När den drogs in bodde han och hans hustru här i ett nyuppfört torp tills de båda dog 1845. Han var även skogvaktare för Stora Loo. Det enda som är kvar är resterna av en källare. En ännu fungerande vattenkälla finns 100 m österut.
Gamla Lilla Loo
Lhf torp-inventeringsnummer: 61
Lilla Loo var ursprungligen en gård (idag två), vars hus låg ett hundratal meter österut. 1859 delades gården mellan två bröder. Den ene bodde kvar, den andre byggde nytt hus här på denna plats.
1875 samlades tolv bönder här i huset och bildade Loo Evangelisk Lutherska Missionsförening.
1924 uppfördes nya byggnader några hundra meter åt sydväst.
Platsen här kom att kallas Gamla Lilla Loo. Kvar finns denna husgrund, gamla fruktträd och den välbevarade källaren.
Berget 1 (Jernberget)
Lhf torp-inventeringsnummer: 62
Soldatstom nr 305 för Stora Loo. Soldatstommen, som även har namnet Jernberget, låg här från 1600-talet till 1842. Den drogs in och blev vakant 1818. Den siste var Hans Friberg (1767-1845) som var soldat här från 1809. Siste boende var Abraham Johansson med familj, som flyttade härifrån 1841. Denna förmodade källare är det enda som är kvar. En ännu fungerande vattenkälla finns nordost härom. C:a 50 m åt öster låg ett torp, Berget 2, i slutet av soldatstommens tid.
Berget 2
Lhf torp-inventeringsnummer: 63
Torp under stora Loo. Några torpare bodde här på (Jern-) Berget på 1820- och 30-talen. Den siste var Anders Activ med familj, som flyttade härifrån 1837. Ett par stenhögar är det enda som är kvar av husgrunderna. En ännu fungerade vattenkälla finns nordost härom. En källare från soldatstommen finns ca 50 västerut.
Källekulle
Lhf torp-inventeringsnummer: 64
Torp under Stora Loo. Första boende var änkan Kristina Börjesdotter som kom hit från Berget med sin dotter 1830. Nästa var Johannes Eriksson som kom med sin familj 1865. Han var skomakare och en duktig klarinettist. Den sista fast boende var hans dotter Ida, som dog 1956.
Svedjan (Svealund)
Lhf torp-inventeringsnummer: 65
Torp och soldatstom nr 305 under Stora Loo. Den förste torparen kom hit 1801. Torpet blev soldatstom 1842, men var vakant till att börja med och arrenderades ut till 1873. De två soldaterna var August Florén 1873-90 och August Lorén 1890-1901. Soldattorpet stod troligen kvar till omkring 1930, då det nuvarande boningshuset byggdes här bredvid och fick namnet Svealund istället.
Skogatorpet
Lhf torp-inventeringsnummer: 66
Backstuga under Stora Loo, Långareds socken, som i folkmun kallats Skogatorpet. Säkra uppgifter om stället saknas. Enligt muntlig berättartradition lär en familj ha bott här, den sista kvarboende var en kvinna, eventuellt med namnet Sara. Det sägs att hon frös ihjäl en kall vinter på 1850-talet; man fann henne ihopkrupen vid spisen där hon sökt värme.
Gamla Dammbacken
Lhf torp-inventeringsnummer: 67
Torp under Loo Gunnargård. Den förste torparen kom hit på 1780-talet. Sista boende var änkan Lena Gunnarsdotter som dog 1877. Inga torpgrunder finns kvar. Nya Dammbacken uppfördes en bit härifrån på 1840-talet.
Nygårds knektäng
Lhf torp-inventeringsnummer: 68
Utmark till Soldatstom No 320, Gatebacken, Nygård, Långareds socken.
Här byggde Abraham Johansson, född 1815, ett torp år 1875. Han bodde här med hustru och dotter till 1889, då han flyttade till det närbelägna Ekelund. Han monterade ned ladugården och tog den med sig. Dottern bodde kvar här till 1893. Källare och ladugårdsgrund finns kvar ca 50 m söderut.
Ekelund
Lhf torp-inventeringsnummer: 69
Backstuga under Sjötorp (idag Hästhagen), Långareds socken.
Stugan har funnits här sedan slutet 1880-talet. Stället är intimt förknippat med torpet här bredvid: Abrahamstorp. Torparen Abraham Johansson och hans hustru Anna Lisa Andersdotter kom hit 1889 och tillbringade sin sista tid här på Ekelund. Abraham dog samma år (1889) 74 år gammal. Tre år senare slutade Anna Lisa sina dagar, 81 år gammal. Dottern Britta Maja bodde därefter här. En senare innehavare, Paul Johansson, som bodde här med systern Emy, var en stor inspiratör för yngre generationers bygdehistoriska intresse.
Abrahamstorp
Lhf torp-inventeringsnummer: 70
Torp under Sjötorp, Långared socken.
Torp från 1850 uppkallat efter Abraham Johansson, född 1815. Han var gift med Anna Lisa Andersdotter, född 1811. De hade sex barn. Äldste sonen Johannes Abrahamsson, gift med Johanna Andersdotter från det näraliggande torpet Nordkärr, tog vid på torpet 1873. Abraham och Anna Lisa flyttade, men återkom till platsen efter cirka femton år, då till Ekelund här bredvid. Abrahams föräldrar kom till Loo år 1818, från Skaraborg, för att arbeta vid nybyggda Loo kvarn. Även sonen Abraham - och upphovsmannen till torpet - var en tid mjölnare vid Loo kvarn.
Blinnes (Kistekullen)
Lhf torp-inventeringsnummer: 71
Backstuga under Sjötorp, Långareds socken.
En bonde i Sjötorp, Johannes Eriksson, blev blind genom en olyckshändelse vid stockbrytning 1832. Han fick då uppföra en backstuga i skogen. Han bodde här med sin familj till 1858. Inga rester av någon grund har hittats.
Grönelid
Lhf torp-inventeringsnummer: 72
Torp under Sjötorp, Långareds socken
Första familjen kom 1835. Deras backstuga låg ca 100 meter mot nordost. Nästa familjs hus låg ca 50 meter söderut. Torpet hade halmtak, fadern hette Nils Nilsson och kallades Pipehytten. Vi vet inte varför.
De sista kom från Nordkärr 1876 och flyttade tillbaka dit 1904. Det var Anders Petter Andersson med stor familj. Deras hus låg här. Det finns även källare och ladugårdsgrund kvar.
Nordkärr
Lhf torp-inventeringsnummer: 73
Torp under Lommerhall, Långareds socken
Olof Petterssons familj var de första som bodde här, de kom 1820. Han kallades Flåtten, troligen för att han bland annat flådde hästar i socknen. Den höga kullen mot öster kallas Flåttarkullen. Det första torpet låg ca 50 meter mot sydost.
1839 kom Anders Persson med sin familj. Släkten bodde här sedan i flera generationer. Sist av dem blev Helga Åkerman.
Lindéns
Lhf torp-inventeringsnummer: 74
Torp under Tvärslätt, Långareds socken
Den första familjen kom antagligen 1866. 1880 flyttade skolläraränkan Anna Lindgren hit med 6 barn. Sonen August tog namnet Lindén och bildade familj här med Emma Svantesdotter. Familjen flyttade 1912 till Högebacke.
Tegelkärr (Teljekärret)
Lhf torp-inventeringsnummer: 75
Torp under Holmängen/Ruus/Lerbäcken, Långareds socken.
Känt sedan slutet 1700-talet. Torpet, inklusive 1/36 mantal Ruus- och 1/72 mantal Lerbäckemark, friköptes 1853. Köpare: Jonas Andersson och hans hustru Kristina Gudmundsdotter. Deras son David, gift med Karin, tog vid. Efter en tid flyttade David och familjen till Attholmen då de köpt en gård där (1917). Huset här flyttades till Västra Bodarne – och blev affär. Står kvar än idag (vid stationen).
Ledet (Lessajala)
Lhf torp-inventeringsnummer: 76
Torp under Sjötorp, Långareds socken.
Ett av de få torp som fanns på 1700-talet. Befolkningen i socknen var ännu liten (i mitten av 1700-talet runt tusen personer, hundra år senare över dubbelt så många). Inga synliga rester finns kvar av torpet, men åkrarna kallas "Lessajala". Kanske finns en koppling till torpnamnet. Det låg ca 100 meter mot nordost. Torpet upphör vid 1800-talets mitt. En tidigare inspektor på Stora Loo, Arwid Orbin, bodde här sin sista tid. Han dog år 1844, enligt dödsboken av ålderdom (78 år gammal). Hans hustru Katarina Larsdotter dog 1866. Den fina och välbehållna stenbron är mycket gammal och ingick i ridvägen mellan Grävsnäs och Långared. Sjödalen här bredvid uppfördes 1914 av Anton Björnberg och innehöll mejeri 1914-18.
Tomtera
Lhf torp-inventeringsnummer: 77
Torp under Sjötorp. Ödetomt samt tegelbruk. Finns ej 1858. Tomtatösera bodde här, vilka de nu var.
Lilla Loo kvarn (Garvas)
Lhf torp-inventeringsnummer: 78
Under Lilla Loo, Långareds socken.
Kvarnen är antagligen från 1830-talet, och den förste mjölnaren, Anders Carlsson kom 1867. Den användes fram till 1945 och revs 1961. Damm och dammfäste är kvar.
På andra sidan vägen uppförde garveriidkaren Sven Johan Hallberg från Småland ett garveri 1871. Hans söner Agathon och Henning övertog verksamheten. Garveriet revs omkring 1960. Agathon var en känd bygdefotograf. Han gifte sig 1936 med byns mångåriga lärarinna, Frida Murberg, varpå de båda flyttade till Vaggeryd.
Gamla sågen
Lhf torp-inventeringsnummer: 79
Den är uppförd vid mitten av 1800-talet och användes till 1940-talet, då den revs. De ännu kvarvarande fundamenten visar att den drevs med hjälp av ett stort vattenhjul.
Stretakvarna
Lhf torp-inventeringsnummer: 80
Platsen har sitt namn efter en kvarn som lär ha funnits här tidigt, kanske på 1700-talet. Den drevs med hjälp av ett vattenhjul och en kanal är grävd hit. Vattentillgången var dock så dålig att man redan omkring 1830 uppförde en ny kvarn en bit mot nordost. Dammfästet är rivet, men den grävda kanalen går att följa.
Långt senare, på 1900-talet, bedrevs annan verksamhet: Under 1900-talets första decennier var det platsen för Loo Cement- och Taktegelfabrik. Efter en misslyckad gjutning 1918 lades dock fabriken ner och huset revs. Året efter, 1919, byggdes ett sågverk upp av Loo Sågverksförening (en andelsförening). 1944 tog fyra enskilda ägare över verksamheten och drev sågen under 3-4 decennier. Många av bygdens män hade då sin arbetsplats här.
Mårtens lyckor
Lhf torp-inventeringsnummer: 81
Torp under Lilla Loo, Långareds socken
Pipelenas
Lhf torp-inventeringsnummer: 82
Backstuga under Sävekärr, Långareds socken.
Enda boende har varit änkan Lena Olofsdotter, född 1820, och hennes dotter Anna-Sofia Johansdotter, född 1859. De kom 1863 från Slaghalls torp och flyttade till Bergstena 1901. Vi vet inte varför hon kallades Pipelena.
Läsongaberget
Lhf torp-inventeringsnummer: 83
I nära 400 år hade Långareds kyrka ingen egen präst, utan Lena-prästen fick rida den krokiga och backiga ”prästavägen” till Långared. Många av de som skulle konfirmeras, läsongarna, hade lång väg att gå till Långared, speciellt från Risveden och Loo. Därför mötte de sin präst här på sommartid. Prästen satt på en sten på ena sidan om ridstigen, medan barnen satt på den stora berghällen, "läsongaberget", tvärsöver stigen.
Gröne backe
Lhf torp-inventeringsnummer: 84
Backstuga under Frishulan, Långareds socken.
Sven Eliasson med hustrun Anna-Greta Andersdotter och fem barn bodde här 1854 till 1879. Båda föräldrarna dog efter några år och de minderåriga barnen tycks ha bott här ensamma de sista sju åren. Ängen här bredvid kallas för Anna-Gretas lycka.
Skomakarens (SkräddarePetters)
Lhf torp-inventeringsnummer: 416
Kallades också SkräddarePetters.
Typ: Torp
Tillhör gården: Hällnäs
Rote: Mjönäs
Nedlades år: ca 1870
Byggnader: Hus, källare
Några ägare: Skollärare A.P Andersson född: 1832, h.h Anna Larsdotter född 1833 barn mannens dotter i första äktenskapet Mathilda född 1858 och bådas dotter Alida Selma född 22/8-1866. Familjen utflyttar till Lersjöås 1869.
Kvarnberget
Lhf torp-inventeringsnummer: 435
Torp, från början en backstuga
Typ: Torp
Tillhör gården: Långared Herrgård
Rote: Herrgårdens rote
Byggnader: Hus, ladugård, källare
Några ägare: Johan August Andreasson f. 1854 17/11, h.h MajaGreta Petersdotter f. 1849 22/4, s. Gustav f. 1879 (Sandberg), d. AnnaMariaEllen f. 1883 23/9, d. Hildur f. 1886 12/10, d. Anna f. 1890 21/9. Johans föräldrar bodde här också Andreas Olofsson f. 1827 h.h Annika Bryngelsdotter f. 1827. Johan var född är på stället 1854.
Björkebacken (Grönelund)
Lhf torp-inventeringsnummer: 436
Kallades även Grönelund.
Typ: Torp
Tillhör gården: Attholmen
Rote: Herrgårdens rote
Nedlades år: 1910
Byggnader: Hus, ladugård, källare
Några ägare: F.d soldaten Johannes Brodd född 1812 död 1877, h.h Greta Andersdotter f. 1810 död 1888, d. Sofia f. 1850, s.Anders f. 1855.
Backstuga Attholmen
Lhf torp-inventeringsnummer: 437
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Attholmen
Rote: Herrgårdens rote
Backstuga nr 438
Lhf torp-inventeringsnummer: 438
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Herrgården
Rote: Herrgårdens rote
Upptoges år: ca 1868, Nedlades år: ca 1887
Byggnader: Hus, källare
Några ägare: Änkan Anna Lisa Andersdotter född 1827, står som änka men var aldrig gift, fästmannen dog innan vigseln, dotter Anna Christina f. 1858, Gustav f. 1881 (Kilander) blev skomakare i Ulvarås, Edit Maria f. 1887, Anna och barnen flyttade till Göteborg 1887. Gustav Kilander blev fosterbarn hos Klas Ahlberg 1891-97, sedan lärling hos Aron Rödholm Kvarnbacken Vänga. Blev skomakargesäll 1910.
Långsbacka
Lhf torp-inventeringsnummer: 439
Typ: Torp
Tillhör gården: Bryngelsgården
Rote: Herrgårds rote
Upptoges år: ca 1833, Nedlades år: ca 1920
Byggnader: Hus, lada och källare
Några ägare: Mattes Larsson född 1808 Degebo, död 1847, h.h Annika Svensdotter född 1805 Mårtensgården, död 1896, barn, Svante f. 1834, Helena f. 1839, Andreas f. 1842. Svante tog sedan över torpet, syster Helena bodde här också, hon dog 1914, Svante dog 1923 på ålderdomshemmet i Långared.
Hasslet
Lhf torp-inventeringsnummer: 440
På Sven Jonssons ägor brukades under hemmanet.
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Hörnegården
Rote: Mjönäs rote
Upptoges år: ca 1839, Nedlades år: ca 1850
Byggnader: Hus
Några ägare: Änkeman Pehr Börjesson född 1793 i Skepplanda, hustru död 1838 (Lena Olofsdtr f. 1791 L.Loo) 5 barn varav Carl f. 1829 o Anna f. 1833 bodde på Hasslet. Inhyses änkan Kjerstin Gudmunsdtr f. 1786 i Brogärde.
Skåpelycka (Skåpes)
Lhf torp-inventeringsnummer: 442
Kallades även för ”Skåpes”
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Hällnäs
Rote: Mjönäs
Nedlades år: före 1890
Byggnader: Hus, källare
Några ägare: Skomakaren Carl Andersson född 1829 i Espenäs, h.h, Christina Carlsdotter född 1836 i Östad socken, d. Anna Kristina född 1858, s. Janne född 15 feb-1860, s. Johannes född 14 aug-1865, s. Anton född 22 dec-1867, d. Sabina född 1872 och Emma Karolina född 1877 alla barn födda i Långared.
Backstuga Hällnäs
Lhf torp-inventeringsnummer: 443
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Hällnäs
Rote: Mjönäs
Nedlades år: före 1890
Byggnader: Hus och källare
Några ägare: Lars Johannes Andreasson född 1831 i Mellby, h.h, Anna Jakobsdotter född 1833 i Erska, sonen Antonius född 1858 i Långared.
Backstuga Mjönäs
Lhf torp-inventeringsnummer: 444
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Mjönäs
Rote: Mjönäs
Nedlades år: före 1890
Byggnader: Hus
Styggs
Lhf torp-inventeringsnummer: 445
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Mjönäs
Rote: Mjönäs
Nedlades år: före 1890
Byggnader: Hus, lada, källare
Elias
Lhf torp-inventeringsnummer: 447
Typ: Torp
Tillhör gården: Hällnäs
Rote: Mjönäs
Upptoges år: 1865, Nedlades år: 1917 efter Elias död detta år
Byggnader: Hus, källare, lada
Några ägare: Elias Larsson född 1830-11-06 i Hällnäs död 1917. Kallades för Elias i Hultet, var uppfinnare, byggde sig en fyrhjulig cykel. 1890 inflyttade pigan Johanna Svensdotter, kom ifrån Olstorp. Efter 1900 bodde Elias syster Ann-Lisa Larsdotter, i Hultet. Det finns kort på cykeln.
Fridhem
Lhf torp-inventeringsnummer: 448
Typ: Torp
Tillhör gården: Hällnäs
Rote: Mjönäs
Upptoges år: 1900-10, Nedlades år: Huset revs i mitten av 1990-talet
Byggnader: Hus, hönshus, förådsbyggnad
Några ägare: David Andersson, född 1859 i Långared, h.h Anna Kristina Andersdotter f. 1855. En syster bodde här också, Sofia född 1858. De kom ifrån Vänga lillegård. David var blind.
SmockaJohannas
Lhf torp-inventeringsnummer: 449
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Hällnäs
Rote: Mjönäs
Upptoges år: emellan 1890-00, Nedlades år: ca 1910
Byggnader: Hus samt källare
Några ägare: Backstugehjon Johanna Svensdotter född 1834-04-11 i Långared. Kom ifrån Elias i Hultet.
Husebacka
Lhf torp-inventeringsnummer: 450
yp: Torp
Tillhör gården: Vänga Gategård
Rote: Vänga
Upptoges år: ca 1860
Byggnader: Hus och ladugård
Några ägare: Anders Petter Pehrsson f. 1830-10-27 i Långared död 1867-07-05. h.h Johanna Olofsdotter f. 1828-12-01 i Långared. d. Hedda Andersdotter f. 1857-10-30 s. Johannes f. 1859-10-15 och Oskar f. 1864-01-21. Familjen inflyttade ifrån Hällnäs 1860. Fanns även en hyresgäst Kvartersman Elias Olsson f. 1825-07-01 utflyttade 1865. Samt Anders Olofsson f. 1833-08-05, han flyttade 1872 till Oskarshamn. Hyresgästarna inflyttade 1861.
LarsaBrittas
Lhf torp-inventeringsnummer: 455
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Rosenlund
Rote: Herrgårdens rote
Byggnader: Hus, ladugård, källare
Några ägare: Lars Larsson född 1834 i Bergstena, h.h. Britta Johansdotter född 1834 i Långared, s. Henning Albert född, 1874.
Bergkvist
Lhf torp-inventeringsnummer: 456
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Hörnegården
Rote: Mjönäs rote
Några ägare: Arb. August Bergkvist f. 1846, h.h. Kristina Andersdotter f. 1850, mannens barn Aron Henning f. 1875, Emil Alexius f. 1878, hustruns oäkta dotter Ida f. 1875, gemensamma barn, Beda Reguna f. 1881, Agnar Albin f. 1884, Gerda Teresia f. 1887 och Axel Albin f. 1889.
Maja Stinas
Lhf torp-inventeringsnummer: 457
Maja Stina inflyttade 1890 ifrån en backstuga på Börta Nohlgård.
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Deregården
Rote: Vänga
Upptoges år: ca 1890, Nedlades år: efter 1910
Byggnader: Stuga, källare
Några ägare: Änkan Maja Stina Andersdotter f. 1836.
Målarns
Lhf torp-inventeringsnummer: 458
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Ulvarås
Rote: Börta
Byggnader: Hus
Några ägare: Målare Johan August JohanssonTäng f. 1844 h.h Maria Svesdotter f. 1844 , d. Augusta f. 1871, s. Karl Levin f. 1874, s. Alexis f. 1876, s. Fridolf Henning f. 1878, d. Gerda Josefina f. 1881, d. Hanna Paulina f. 1883, s. Oskar Wilhelm f. 1888.
Björka Lenas
Lhf torp-inventeringsnummer: 460
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Ulvarås
Rote: Börta
Byggnader: Stuga
Några ägare: Lena Björk f. 1834. Före Lena var Anders Petter Jonsson f. 1828, h.h. Kristina Karlsdotter f. 1831 samt 4 barn boende där.
Horsdalen
Lhf torp-inventeringsnummer: 461
Soldat stom nr 311.
Typ: Soldattorp
Tillhör gården: Ulvarås
Rote: Börta
Nedlades år: 1892
Några ägare: Jonas Lindberg f. 1837 i Mellby h.h Johanna Gustavsdotter f. Mellby 1831 s. Janne f. 1858, s. August f. 1860, d. Augusta f. 1862, s. Alfred f. 1865, s. Johan David f. 1867, s. Carl Gustav f. 1870, s. Karl August f. 1873, s. Axel Elam f. 1875 3 barn döda 1873. 1892 flyttar familjen till Ellensberg i Nohlbörta.
Castors
Lhf torp-inventeringsnummer: 462
Typ: Torp
Tillhör gården: Börta stom
Rote: Börta
Några ägare: Byggnadsarbetare Janne Karlsson Castor f. 1857i Långared, h.h Kristina Charlotta Lind f. 1859 VilseKleva Jannes son, Karl Gustav f. 1888, John Wilhelm f. 1890, bådas barn, Nils Ivar f. 1895 och s Karl Axel Vitalis f. 1896.
Mågasven
Lhf torp-inventeringsnummer: 463
Tillhör gården: Sör, Börta
Rote: Börta
Några ägare: Sven Andersson född, 1832. Johanna Krisiansdotter Säll född 1847.
Tengskulle
Lhf torp-inventeringsnummer: 464
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Börta Sörgård
Rote: Börta
Byggnader: Hus, källare
Några ägare: fd.soldaten Johan Teng f. 1825 Mellby, h.h. Anna Britta Johansdotter f. 1822 Lena, s. August f. 1850 , s. Allfrid f. 1859 båda födda i Långared. Utflyttade 1862 till Nybygget Ulvarås. Johan får sedan en sonson Gustaf Tenggren som blir tecknare hos Walt Disney i U.S.A.
Braskastinas
Lhf torp-inventeringsnummer: 471
Tillhör gården: Börta Nohlgård
Rote: Börta
Bergåsen
Lhf torp-inventeringsnummer: 472
Historiska uppgifter: Torp
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Börta Nohlgården
Rote: Börta
Några ägare: 1879 inflyttade Målare Johan Anders Dahlöf f. 1846 Bohuslän, h.h Brita Stina Petersdotter f. 1836 Morlanda s. Julius f. 1871, d. Hilma f. 1874, d. Olga f. 1876, s. Gustav f. 1879. Dom flyttar 1881. 1882 flyttade August Johansson Sabel f. 1842 Länghem, h.h. Mathilda Eliasdotter Värling f. 1848 Långared, d. Emma f. 1871, D. Klara f. 1873, d. Amanda f. 1878, Gerda f. 1880..
Stötalyckan
Lhf torp-inventeringsnummer: 473
Tillhör gården: Börta Nohlgården
Rote: Börta
Lugnet (BroddaKristinas)
Lhf torp-inventeringsnummer: 474
Kallades också BroddaKristinas.
Typ: Torp
Tillhör gården: Börta Nohlgården
Rote: Börta
Byggnader: Hus
Några ägare: Skomakare Anders Petter Lagerqvist f. 1846 död 1885, h.h. Johanna Kristina Andersdotter f. 1852. 1896 inflyttade Anna Kristina Brodd f. 1850 samt Anna Stina Jonasdotter f. 1840. Fanns även en backstuga med Beata Larsdotter f. 1797 död 1883, samt dottern Kristina Andersdotter f. 1831.
Kullas
Lhf torp-inventeringsnummer: 476
Typ: Lägenhet
Tillhör gården: Klockaregården
Rote: Herrgårdens rote
Byggnader: Hus, källare
Några ägare: Augusta Andersdotter, född 1848 i Falköping.
Anders Johansson
Lhf torp-inventeringsnummer: 477
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Hörnegården
Rote: Mjönäs rote
Byggnader: Hus
Några ägare: Anders Johansson född 1816 död 1890, h.h. AnnaMaria Svensdotter f. 1820 i Varnhem död 1889, d. Augusta Charlotta född 1848 i Falköping, se Kullas.
Hallstorp
Lhf torp-inventeringsnummer: 478
Byggdes åt f.d. soldaten Lars Glans f. 1829 död 1890 blev blind på ett öga därför avsked ifrån det militära.
Typ: Stuga
Tillhör gården: Bryngelsgården
Rote: Herrgårdens rote
Upptoges år: 1873, Nedlades år: Stugan brann 2 maj 1997
Byggnader: Hus, förråd
Några ägare: fd. soldaten Lars Glans f. 1829, h.h AnnaMaria Andersdotter f. 1832, d. Johanna, f. 1854, d. MajaGreta f. 1856, d. Sofia f. 1859, AnnaKristina f. 1861, Hedda f. 1863, Lovisa f. 1871, Johan August f. 1874, Sofias dotter Anna Emilia f. 1884 en dotter till AnnaKristina AnnaLovisa f. 1894. Den siste boende i stugan var Matilda född 1891 i Skaraborg död 1980 i Långared.
Päralid
Lhf torp-inventeringsnummer: 479
Historiska uppgifter: Öhrbacken
Typ: Torp
Tillhör gården: Mårtensgården
Rote: Mjönäs rote
Byggnader: Hus, lada
Några ägare: Per Olofsson f. 1824, h.h Anna Maja Eliasdotter f. 1830 död 1889, s. Janne f. 1854, s. August f. 1856, d.Auigusta f. 1862, Anton f. 1865 och d. Emma f. 1871.
Högsjölid Hörnegården
Lhf torp-inventeringsnummer: 480
Typ: Torp
Tillhör gården: Hörnegården
Rote: Mjönäs rote
Upptoges år: 1873
Byggnader: Hus, ladugård, källare
Några ägare: 1873 inflyttade Torparen Karl Persson född 1829, h.h. Britta Andreasdotter f. 1826 Östad, d. Johanna f. 1863, d. AnnaLisa f. 1853 de kom ifrån Högsjölid under Bryngelsgården.
Högsjölid Bryngelsgården
Lhf torp-inventeringsnummer: 481
Typ: Torp
Tillhör gården: Bryngelsgården
Rote: Herrgårdens rote
Byggnader: Hus och källare
Några ägare: Torp. Carl Persson född 1829 h.h Brita Andreasdotter f. 1826 Östad. 4 barn flyttade 1873 till Högsjölid under Hörnegården. Inhyses f.d. sold. Kristian Säll f. 1822 död 1891, utfattig h.h Anna Pettersdotter f. 1811. 1878 inflyttade Johan Alfred Andersson f. 1857 h.h. AnnaKristina Säll f. 1848, d. Hilma Josefina f. 1878, s. Karl Gustav f. 1879, s. Karl Ivar f. 1881, d. Selma Olivia f. 1884, s. Axel Gottfrid f. 1887, Karl Paul f. 1889, Elin Natalia f. 1891, 1899 utflyttar familjen till Göteborg domkyrkoförsamlingen.
Sofias (Rosenlund, Torpet)
Lhf torp-inventeringsnummer: 482
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Klockaregården
Rote: Herrgårdens rote
Upptoges år: 1871
Byggnader: Hus, källare
Några ägare: 1871 kom änkan Greta Andreasdotter f. 1829, hennes dotter Sofia Eliasdotter f. 1868 samt hennes son Gustav, även kallad Soffis Gustav. Kalle Brodd köpte och flyttade stugan till Attholmen. Foto finns i Gamla vyer runt Anten häfte nr. 2.
Rosendal
Lhf torp-inventeringsnummer: 483
Typ: Torplägenhet
Tillhör gården: Rosenlund
Rote: Herrgårdens rote
Upptoges år: 1885
Byggnader: Hus, ladugård. Där stolpen står stod ladugården, huset på andra sidan vägen
Några ägare: 1885 inflyttade Janne Karlsson Castor f. 1857, första h.h. Sofia Bergström f. 1856 andra h.h Kristina Charlotta Lind f. 1859, hennes son Henning Alexanderf. 1879, deras gemesamma barn, s. Gustav f. 1888, John Wilhelm f. 1890, Nils Ivar f. 1895 och Karl Axel Vitalis f. 1896. Dom flyttar sedan in till Börta skog eller Castors.
Djupedal
Lhf torp-inventeringsnummer: 484
Typ: Torplägenhet
Tillhör gården: Drifveslätt
Rote: Börta rote
Byggnader: Hus, källare
Några ägare: fd. Soldaten och klarinettblåsaren Johan Bergström f. 1826, h.h. AnnaGreta Andersdotter f. 1823, d. Sofia, s. Karl Oskar f. 1863. Johan och AnnaGrerta var bland dom första att flytta till Långareds ålderdomshem.
Mariero
Lhf torp-inventeringsnummer: 485
Typ: Torp
Tillhör gården: Långared Stommen
Rote: Mjönäs rote
Nedlades år: 1910
Byggnader: Hus, lada, källare
Några ägare: På undantag syskonen Andreas Larsson f. 1843, hans syster Kristina Larsdotter f. 1848 samt pigan Anna Olivia Augustsdotter f. 1881.
Tängatorpet
Lhf torp-inventeringsnummer: 486
Ägare: Johannes Olsson.
Tillhör gården: Långared Stommen
Rote: Mjönäs rote
Byggnader: Hus, källare
Några ägare: Arb.karl Anders Karlsson Täng f. 1819 utflyttade 1871, år 1884 inflyttade AnnaMaja Karlsdotter f. 1832 död 1887.
Gåpås (Börta Grind)
Lhf torp-inventeringsnummer: 488
Typ: Torplägenhet, backstuga
Tillhör gården: Börta Nohlgården
Rote: Börta rote
Några ägare: Anders Eliasson f. 1823, h.h. Greta Andersdotter f. 1825 död 1890, s. Janne Norberg f. 1852, d. Kristina f. 1855, d. Johanna f. 1865, s. JohanAugust f. 1873. Johan August skeppstimmerman, dog på Filipinerna. Gåpås är ett gammalt soldatnamn.
Jungstorp (Skogas)
Lhf torp-inventeringsnummer: 489
Kallades också Skogas.
Typ: Torp
Tillhör gården: Bryngelsgården
Rote: Herrgårdens rote
Några ägare: Anders Petter Andersson f. 1843 h.h. Johanna Johansdotter f. 1833, d. Augusta f. 1867, s. Karl Herman f. 1869, d. Frida Selma f. 1878 samt Augustas oäkta son, Aron Viktor f. 1888.
Bratteberg
Lhf torp-inventeringsnummer: 490
Typ: Torp
Tillhör gården: Vangshed Skattegård
Rote: Börta
Några ägare: Fd. Soldaten Svante Lenberg f. 1818 i Lena socken. h.h Helena Karlsdotter f. 1816 i Vänga. deras dotter Johanna Lenberg f. 1843 och hennes dotter Betty Andersdotter f. 1865. Johannas make Anders Gustav Jonasson f. 1854 i Aås.landsf. samt deras gemensamma dotter Gerda Vilhelmina f. 1880, samt inhyses Johannes Thoresson f. 1803 död 1871. Betty flyttar till Amerika 1892. Svante var soldat på Ulvarås 311 Horsdalen.
Tengs Hagsjön
Lhf torp-inventeringsnummer: 491
Här fanns en lönnkrog.
Typ: Backstuga
Tillhör gården: Vänga Mellomgård
Rote: Vänga
Upptoges år: ca 1855, Nedlades år: ca 1880
Byggnader: Hus
Några ägare: Första ägaren Änkan Anna Andersdotter f. 1809 död 1872, samt en dotter Kristina Andersdotter f. 1843, dom inflyttade 1855. 1864 flyttar Kristina till Qvarnbacken, Vänga. 1874 inflyttade Johan August Johansson (Teng) f. 1844 på Orust. hh Maria Svensdotter f. 1844 Härende, d. Augusta f. 1871, Carl Levin f. 1874 samt Alexis f. 1876. 1877 utflyttade familjen till Ulvarås.
Hagströms
Lhf torp-inventeringsnummer: 492
Typ: Torp
Tillhör gården: Espenäs
Rote: Vänga
Upptoges år: Slutet på 1800-talet., Nedlades år: Innan 1920
Byggnader: Hus som var timmrat, och flyttades till Häckelid
Några ägare: Skomakare Janne Andersson Hagström född 1865 Espenäs. Han var i Haga Göteborg 1889 och sedan tillbaka i Espenäs, fick jobb från Göteborg, troligen kom det med järnvägen.(skor). Janne var bror till Svante, Melkers morfar.
Dammossen (Hares)
Lhf torp-inventeringsnummer: 493
Kallades även Hares.
Typ: Torp
Tillhör gården: Raddegården Vagnshed
Rote: Vänga
Nedlades år: ca 1889
Några ägare: 1882 inflyttade Johan Alfred Johansson född 1855 i Lena, h.h Hedda Jonsdotter född 1854, d. Ida Sofia f. 1880 i Alingsås,samt Heddas mor Ingeborg Karlsdotter f. 1827, d. Hilma Josefina f. 1883, d. Hedvig Olivia f. 1887. 1887 flyttar familjen till Alingsås.
Berget Vänga
Lhf torp-inventeringsnummer: 495
Typ: Torp
Tillhör gården: Vangshed Raddegård
Rote: Vänga
Upptoges år: början på 1700-talet
Byggnader: Hus, ladugård
Några ägare: 1760 bodde här Lars Andersson f. 1736 i Hällnäs, h.h Elin Jonsdotter f. 1727, s.Jonas f. 1761, d.Maria f. 1764, s. Anders f. 1768. På slutet av 1700-talet har Anders bildat familj, Anders Larsson f. 1768 död 1826 i kräfta, h.h Karin Nilsdotter f. 1763, en son Mathes f. 1796 död 1813. År 1854 inflyttade Torpare Carl Eriksson född 1823 i Espenäs, h.h Ingeborg Petersdotter f. 1819 i Vänga Bergsgården, de fick 3 barn som alla dog i tidig ålder.
Bäcken (Gundlas Vrå)
Lhf torp-inventeringsnummer: 496
Kallas också Gundlas Vrå.
Typ: Torp
Tillhör gården: Raddegården Vagnshed
Rote: Vänga
Upptoges år: ca 1750, Nedlades år: ca 1800
Byggnader: Hus
Några ägare: Pigan Gunnila Bengtsdotter född 1723. Efter 1783 är hon gift med Anders Jansson född 1747. Gunnila är död innan 1795, Anders död 1/1-1798.
Sturtes (Martins)
Lhf torp-inventeringsnummer: 497
Historiska uppgifter: Backstuga.
Typ: Torp
Tillhör gården: Vänga Mellomgård
Rote: Vänga
Upptoges år: ca 1851
Byggnader: Hus, lada, källare
Några ägare: År 1851 kom Anders Mathsson f. 1810 ifrån Vangshed Skattegård (backstuga) h.h. AnnaBritta Andersdtotter f. 1809 i Östad, barn d. AnnaMaja f. 1841, d. MajaStina f. 1836, d. Christina f. 1838, s. Matias f. 1843. Matias ut 1865, åter 1882 från Göteborg med hustru Rebecka Andersdotter f. 1838 i Torsby även kallad SturtaBety.Meny
Längst upp på sidan